Fen Konulari
Basit Elektrik Devresi
Elektrik Akımı Nasıl Oluşur?
Suyun Katı ve Sıvı Hallerinin Yoğunlukları
Heterojen Karışımlar
Eşit Hacimli Homojen Karışımlar
Karışımların Yoğunluğu
Maddelerin Yoğunluklarının Bulunması ve Karşılaştırılması
Yoğunluk Grafikleri
Yoğunluk (Öz Kütle)
Şekli Düzgün Olmayan Katıların Hacimlerinin Ölçülmesi
Şekli Düzgün Olan Katıların Hacimlerinin Ölçülmesi
Sıvıların Hacimleri Nasıl Ölçülür?
Hacim Nedir?
Kütle Nedir?
Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
Maddelerin Ortak Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Arasındaki Farklar
Kimyasal Değişime Uğrayan Maddenin Taneciklerinin Durumu
Kimyasal Değişime Örnekler
Kimyasal Değişimin Özellikleri
Kimyasal Değişim (Olay = Reaksiyon = Tepkime = Değişme)
Fiziksel Değişime Uğrayan Maddenin Taneciklerinin Durumu
Fiziksel Değişime Örnekler
Fiziksel Değişimin Özellikleri
Fiziksel Değişim (Olay = Değişme)

Pencereyi Kapat
En Güncel LGS Soruları