299 Online (140 Mobil)

 

 

Fen Konulari
Eşit Hacimli Homojen Karışımlar
Karışımların Yoğunluğu
Maddelerin Yoğunluklarının Bulunması ve Karşılaştırılması
Yoğunluk Grafikleri
Yoğunluk (Öz Kütle)
Şekli Düzgün Olmayan Katıların Hacimlerinin Ölçülmesi
Şekli Düzgün Olan Katıların Hacimlerinin Ölçülmesi
Sıvıların Hacimleri Nasıl Ölçülür?
Hacim Nedir?
Kütle Nedir?
Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri
Maddelerin Ortak Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Arasındaki Farklar
Kimyasal Değişime Uğrayan Maddenin Taneciklerinin Durumu
Kimyasal Değişime Örnekler
Kimyasal Değişimin Özellikleri
Kimyasal Değişim (Olay = Reaksiyon = Tepkime = Değişme)
Fiziksel Değişime Uğrayan Maddenin Taneciklerinin Durumu
Fiziksel Değişime Örnekler
Fiziksel Değişimin Özellikleri
Fiziksel Değişim (Olay = Değişme)
Hal Değişimi
Taneciklerin Düzeninin Maddenin Haline Bağlılığı
Maddenin Hacminin ve Şeklinin Maddenin Haline Bağlılığı
Taneciklerin Sıkışma ve Genleşme Özelliğinin Maddenin Haline Bağlılığı

Pencereyi Kapat