Fen Diğer Konuları
Tüm Liste

1. Ünite Doğru Yanlış Boşluk Doldurma

Sayfayı Yazdır

A – Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise  “D”  yanlış ise  “Y”  harfini yazınız?   (8. Sınıf  1. Ünite)

1. ___ Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel oluşumu, bitki hücresinde ise boğumlanma şeklindedir
2. ___ İnsanda vücut hücreleri 2n kromozomludur.
3. ___ Eşeysiz üreme kalıtsal çeşitlilik sağlar
4. ___ İnsanda kemik iliğinde kan hücrelerinin oluşması yenilenme örneğidir.
5. ___ Kalıtım maddesi mitozun sonunda kromozom adı verilen yapılara dönüşür.
6. ___ Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
7. ___ Kromozom sayısı aynı olan canlılar yakın akrabadır.
8. ___ Her canlının kromozom sayısı bir diğerinden farklıdır.
9. ___ Bira mayası tomurcuklanarak çoğalırken, amip ikiye bölünerek çoğalır.
10. ___ Mayoz bölünme n ve 2n kromozomlu hücrelerde görülür.
11. ___ Mayoz bölünmede oluşan yeni hücreler ana hücrelerden farklı özelliktedir.
12. ___ Bir hücre art arda iki mayoz bölünme geçirmez.
13. ___ Mayoz bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.
14. ___ Mayoz bölünme birbirini izleyen iki aşamada gerçekleşir
15. ___ Mayoz bölünmenin amacı kromozom sayısını yarıya indirmektir.
16. ___ Mayoz bölünmede çeşitliliği kromozomlardaki parça değişimi gerçekleştirir.
17. ___ Mayoz bölünme sırasında bir çekirdek ve bir sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
18. ___ Mayoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur
19. ___ Mayoz bölünme öncesi kalıtım maddesi kendini eşlemez
20. ___ Sperm ve yumurta hücresi 2n, vücut hücresi ise n kromozom taşır
21. ___ DNA`da adenin organik bazı ile guanin organik bazı sayısı birbirine eşittir.
22. ___ Mayoz bölünme tür içinde çeşitliliği sağlar.
23. ___ Mayoz bölünme insanda n kromozomlu üreme hücrelerinde gerçekleşir.
24. ___ Mitoz bölünmede kalıtım maddesi kendini eşlerken, mayoz bölünmede kalıtım maddesi kendini eşlemez.
25. ___ Bir hücre art arda iki mayoz geçirebilirken bir hücre art arda iki mitoz geçiremez.
26. ___ Mayoz bölünme geçiren bir hücrede oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklılık gösterir.
27. ___ Mitoz bölünmeyle bir hücreli canlılarda büyüme sağlanır.
28. ___ Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşur.
29. ___ Farklı türlerde kromozom sayısı eşit olamaz
30. ___ Bir insanın tüm hücreleri mitoz bölünme geçirebilir.
31. ___ Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar
32. ___ Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasına kalıtım denir.
33. ___ Her durumda fenotipte etkisini gösteren genlere baskın gen adı verilir.
34. ___ Bir canlıdaki karakterlerin dış görünüşüne fenotip adı verilir.
35. ___ Fenotip sadece genlerin etkisiyle ortaya çıkar
36. ___ Bir canlının dış görünüşünü belirleyen genetik yapıya genotip adı verilir
37. ___ Bir hücrenin kendine benzer hücreler oluşturmasını sağlayan bölünme mayoz bölünmedir,
38. ___ Nükleotidlerin yapısında baz, şeker ve fosfat bulunur.
39. ___ Modifikasyonlar kalıtsaldır
40. ___ DNA molekülü sarmal yapıdadır.
41. ___ DNA molekülünde ne kadar baz varsa, o kadar şeker, o kadar da fosfat vardır
42. ___ Canlıların belli bir yerde yaşama ve üreme şansını kazandıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir
43. ___ Adaptasyonlar kalıtsaldır.
44. ___ Farklı ekosistemlerde yaşayan canlılar farklı özelliklere sahiptir.
45. ___ Kurak bölgede yaşayan bitkilerin yaprakları küçük, nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprakları büyüktür
46. ___ Çekinin gen, fenotipte etkisini her durumda gösterir.
47. ___ Fenotipte A kan grubuna sahip bir kişi, genotip olarak AA veya AO kan grubu olabilir.
48. ___ Kan gruplarından AB genel verici O (sıfır) da genel alıcıdır.
49. ___ Akraba evliliklerinde hastalıklı genlerin yan yana gelme ihtimalleri azalır.
50. ___ AB kan grubuna sahip bir kişinin O (sıfır) kan grubuna sahip çocuğu olabilir.
51. ___ Kulak kıllılığı hastalığı bayanlarda görülmez.
52. ___ İnsanlarda cinsiyeti Y kromozomu belirler.
53. ___ Bitki hücrelerinde bölünme esnasında iğ iplikleri oluşmaz.
54. ___ Ara lamel oluşumu, hayvan hücrelerinde görülmez.
55. ___ Tek hücrelilerde mayoz bölünme görülmez.

B – Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?    (8. Sınıf  1. Ünite)

1. Mitoz bölünme sonucu bir hücreden  ________ hücre oluşur
2. Mayoz bölünme sonucu bir hücreden  _______ hücre oluşur
3. Mitoz bir hücrelilerde ______________  sağlar.
4. Mitozda önce _______________ sonra  _____________ bölünmesi gerçekleşir.
5. Mitoz bölünme sonucu hücrenin _______________  sayısı sabit kalır
6. Homozigot baskın genler _____________ ile sembolize edilir.
7. Homozigot çekinik genler _____________ ile sembolize edilir.
8. Hemofili ve renk körü hastalıkları _________  kromozomu ile taşınırlar.
9. Hemofili geni taşıyan ________ kromozomu, yapışık parmaklılık geni taşıyan ise ___________ kromozomudur
10. Kırmızı-yeşil renk körü bir annenin tüm ______________  çocukları renk körüdür.
11. Kırmız-yeşil renk körü bir kızın __________ kesinlikle renk körüdür.
12. DNA da dört çeşit baz vardır. Bunlar ____________,____________,_____________,_____________ dir.
13. Organik bazlar birbirleri ile __________  bağı ile bağlıdırlar.
14. Adenin ile timin arasından _____  hidrojen bağı vardır.
15. Guanin ile sitozin arasından _____  hidrojen bağı vardır.
16. Deoksiriboz şekeri _____ karbonludur.
17. 20 Adenin timin eşleşmesinde _______ tane hidrojen bağı bulunur.
18. 20 Guanin sitozin eşleşmesinde _______ tane hidrojen bağı bulunur.
19. ____________________ olayına örnek olarak bronzlaşmak gösterilebilir.
20. ________ kan grubu genel alıcı ____________ ise genel vericidir.
21. Canlılarda hücre yönetiminden sorumlu, kalıtsal bilgiyi taşıyan ve aktaran organik moleküllere ___________
      _______________  denir.
22. Bir hücrenin bölünerek yeni hücreler oluşturabilmesi için öncelikle _________ ‘nın kendini eşlemesi gerekir.
23. Çok hücrelilerde görülen mitoz bölünme ________________ ve onarımı sağlar.
24. Elverişsiz ortam koşullarında canlılığını sürdürebilen özel hücrelere ____________  denir.
25. _____________ üreme, bitkilerde görülen bir üreme şeklidir.
26. Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını ve bunun hangi mekanizma ile gerçekleştiğini araştıran 
      ilk bilim insanı __________________   dır.
27. Çekinik genin fenotipte kendini gösterebilmesi için kesinlikle ______________ olması gerekir.
28. Evrimle ilgili ilk çalışmalar ____________ tarafından ortaya atılmıştır.
29. ________________  artması evrim hızını artırır.
30. DNA hücrede _________________ de bulunur.
31. DNA _______________  adı verilen birimlerden meydana gelmiştir.
32. Bir nükleotidin yapısından; baz, şeker ve ____________ bulunur.
33. Bir hücre 4 kez mitoz bölünme geçirirse ______ kadar yeni hücre oluşur
34. Bir hücre 3 kez mitoz bölünme, bir kez de mayoz bölünme geçirirse ______ kadar yeni hücre oluşur
35. Melez genler daima ___________ şeklinde gösterilir
36. İnsanların vücut hücrelerinde _______ kromozom, üreme hücrelerinde ise ________ kromozom bulunur.
37. Aa Gen çiftine _______________ yani melez gen denir.
37. AA Gen çiftine ________________ yani saf gen denir.
38. Büyük harfler gösterilen genler daima ____________, küçük harfle gösterilen genler ise _____________ dir
39. Kas hücrelerimizde ______________ bölünme görülür
40. _______________________ amaç tür içinde çeşitliliği sağlamaktır.
41. Canlıların değişen ortama uyum sağlamasına _________________ denir
42. Çok hücrelilerde eksilen kısımların yeniden oluşmasın _______________ denir
43. Bitki hücresinde sitoplâzma bölünürken __________________  oluşur
44. Döllenmiş yumurtaya ________________ denir.
45. Üreme hücrelerinin diğer adı da ______________ dir.
46. Biri anneden diğeri babadan gelen, aynı büyüklükte, şekil ve kalıtsal özelliklere sahip olan kromozom çiftine
       ___________________  kromozom denir.
47. Nükleik asitler ___________________ adı verilen birimlerden oluşur.
48. Tür içinde çeşitlilik (varyasyon) fikrini ortaya atan bilim adamı _____________  dir
49. Bir taraftan fosfata diğer taraftan organik baza bağlanan beş karbonlu yapıya  ________________ şekeri denir
50. Süngerler ______________________ üreyen canlılardandır.
A – Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluklara doğru ise  “D”  yanlış ise  “Y”  harfini yazınız?   (8. Sınıf  1. Ünite)

1. _Y_ Hayvan hücresinde sitoplâzma bölünmesi ara lamel oluşumu, bitki hücresinde ise boğumlanma şeklindedir
2. _D_ İnsanda vücut hücreleri 2n kromozomludur.
3. _Y_ Eşeysiz üreme kalıtsal çeşitlilik sağlar
4. _D_ İnsanda kemik iliğinde kan hücrelerinin oluşması yenilenme örneğidir.
5. _Y_ Kalıtım maddesi mitozun sonunda kromozom adı verilen yapılara dönüşür.
6. _D_ Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
7. _Y_ Kromozom sayısı aynı olan canlılar yakın akrabadır.
8. _Y_ Her canlının kromozom sayısı bir diğerinden farklıdır.
9. _D_ Bira mayası tomurcuklanarak çoğalırken, amip ikiye bölünerek çoğalır.
10. _Y_ Mayoz bölünme n ve 2n kromozomlu hücrelerde görülür.
11. _D_ Mayoz bölünmede oluşan yeni hücreler ana hücrelerden farklı özelliktedir.
12. _D_ Bir hücre art arda iki mayoz bölünme geçirmez.
13. _Y_ Mayoz bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur.
14. _D_ Mayoz bölünme birbirini izleyen iki aşamada gerçekleşir
15. _D_ Mayoz bölünmenin amacı kromozom sayısını yarıya indirmektir.
16. _D_ Mayoz bölünmede çeşitliliği kromozomlardaki parça değişimi gerçekleştirir.
17. _Y_ Mayoz bölünme sırasında bir çekirdek ve bir sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
18. _D_ Mayoz bölünme sonucu üreme hücreleri oluşur
19. _Y_ Mayoz bölünme öncesi kalıtım maddesi kendini eşlemez
20. _Y_ Sperm ve yumurta hücresi 2n, vücut hücresi ise n kromozom taşır
21. _Y_ DNA`da adenin organik bazı ile guanin organik bazı sayısı birbirine eşittir.
22. _D_ Mayoz bölünme tür içinde çeşitliliği sağlar.
23. _Y_ Mayoz bölünme insanda n kromozomlu üreme hücrelerinde gerçekleşir.
24. _Y_ Mitoz bölünmede kalıtım maddesi kendini eşlerken, mayoz bölünmede kalıtım maddesi kendini eşlemez.
25. _Y_ Bir hücre art arda iki mayoz geçirebilirken bir hücre art arda iki mitoz geçiremez.
26. _D_ Mayoz bölünme geçiren bir hücrede oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklılık gösterir.
27. _Y_ Mitoz bölünmeyle bir hücreli canlılarda büyüme sağlanır.
28. _D_ Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşur.
29. _Y_ Farklı türlerde kromozom sayısı eşit olamaz
30. _Y_ Bir insanın tüm hücreleri mitoz bölünme geçirebilir.
31. _D_ Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar
32. _D_ Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasına kalıtım denir.
33. _D_ Her durumda fenotipte etkisini gösteren genlere baskın gen adı verilir.
34. _D_ Bir canlıdaki karakterlerin dış görünüşüne fenotip adı verilir.
35. _D_ Fenotip sadece genlerin etkisiyle ortaya çıkar
36. _D_ Bir canlının dış görünüşünü belirleyen genetik yapıya genotip adı verilir
37. _Y_ Bir hücrenin kendine benzer hücreler oluşturmasını sağlayan bölünme mayoz bölünmedir,
38. _D_ Nükleotidlerin yapısında baz, şeker ve fosfat bulunur.
39. _Y_ Modifikasyonlar kalıtsaldır
40. _D_ DNA molekülü sarmal yapıdadır.
41. _D_ DNA molekülünde ne kadar baz varsa, o kadar şeker, o kadar da fosfat vardır
42. _D_ Canlıların belli bir yerde yaşama ve üreme şansını kazandıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir
43. _D_ Adaptasyonlar kalıtsaldır.
44. _D_ Farklı ekosistemlerde yaşayan canlılar farklı özelliklere sahiptir.
45. _D_ Kurak bölgede yaşayan bitkilerin yaprakları küçük, nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprakları büyüktür
46. _D_ Çekinin gen, fenotipte etkisini her durumda gösterir.
47. _D_ Fenotipte A kan grubuna sahip bir kişi, genotip olarak AA veya AO kan grubu olabilir.
48. _Y_ Kan gruplarından AB genel verici O (sıfır) da genel alıcıdır.
49. _Y_ Akraba evliliklerinde hastalıklı genlerin yan yana gelme ihtimalleri azalır.
50. _Y_ AB kan grubuna sahip bir kişinin O (sıfır) kan grubuna sahip çocuğu olabilir.
51. _D_ Kulak kıllılığı hastalığı bayanlarda görülmez.
52. _D_ İnsanlarda cinsiyeti Y kromozomu belirler.
53. _D_ Bitki hücrelerinde bölünme esnasında iğ iplikleri oluşmaz.
54. _D_ Ara lamel oluşumu, hayvan hücrelerinde görülmez.
55. _D_ Tek hücrelilerde mayoz bölünme görülmez.
B – Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?    (8. Sınıf  1. Ünite)

1. Mitoz bölünme sonucu bir hücreden  ___2n___ hücre oluşur
2. Mayoz bölünme sonucu bir hücreden  ___n___ hücre oluşur
3. Mitoz bir hücrelilerde ___ÇOĞALMAYI___  sağlar.
4. Mitozda önce _ÇEKİRDEK_ sonra  _SİTOPLAZMA__ bölünmesi gerçekleşir.
5. Mitoz bölünme sonucu hücrenin __KROMOZOM__  sayısı sabit kalır
6. Homozigot baskın genler __BÜYÜK HARF__ ile sembolize edilir.
7. Homozigot çekinik genler __KÜÇÜK HARF__ ile sembolize edilir.
8. Hemofili ve renk körü hastalıkları ___X___  kromozomu ile taşınırlar.
9. Hemofili geni taşıyan _X_ kromozomu, yapışık parmaklılık geni taşıyan ise __Y__ kromozomudur.
10. Kırmızı-yeşil renk körü bir annenin tüm __ERKEK__  çocukları renk körüdür.
11. Kırmız-yeşil renk körü bir kızın __BABASI__ kesinlikle renk körüdür.
12. DNA da dört çeşit baz vardır. Bunlar _ADENİN_,_TİMİN_,GUANİN_,SİTOZİN_ dir.
13. Organik bazlar birbirleri ile __HİDROJEN__  bağı ile bağlıdırlar.
14. Adenin ile timin arasından __2__  hidrojen bağı vardır.
15. Guanin ile sitozin arasından __3__  hidrojen bağı vardır.
16. Deoksiriboz şekeri __5__ karbonludur.
17. 20 Adenin timin eşleşmesinde ___40___ tane hidrojen bağı bulunur.
18. 20 Guanin sitozin eşleşmesinde ___60___ tane hidrojen bağı bulunur.
19. __MODİFİKASYON__ olayına örnek olarak bronzlaşmak gösterilebilir.
20. _AB_ kan grubu genel alıcı _SIFIR_ ise genel vericidir.
21. Canlılarda hücre yönetiminden sorumlu, kalıtsal bilgiyi taşıyan ve aktaran organik moleküllere _NÜKLEİK
      ASİTLER__  denir.
22. Bir hücrenin bölünerek yeni hücreler oluşturabilmesi için öncelikle _DNA_ ‘nın kendini eşlemesi gerekir.
23. Çok hücrelilerde görülen mitoz bölünme _BÜYÜME_ ve onarımı sağlar.
24. Elverişsiz ortam koşullarında canlılığını sürdürebilen özel hücrelere _SPOR_  denir.
25. _VEJETATİF__ üreme, bitkilerde görülen bir üreme şeklidir.
26. Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını ve bunun hangi mekanizma ile gerçekleştiğini araştıran 
      ilk bilim insanı _GROGER MENDEL_   dır.
27. Çekinik genin fenotipte kendini gösterebilmesi için kesinlikle _HOMOZİGOT_ olması gerekir.
28. Evrimle ilgili ilk çalışmalar _LAMARK_ tarafından ortaya atılmıştır.
29. __MUTASYON__  artması evrim hızını artırır.
30. DNA hücrede _ÇEKİRDEK__ de bulunur.
31. DNA __NÜKLEOTİT_  adı verilen birimlerden meydana gelmiştir.
32. Bir nükleotidin yapısından; baz, şeker ve _ORGANİK BAZ__ bulunur.
33. Bir hücre 4 kez mitoz bölünme geçirirse __16__ kadar yeni hücre oluşur
34. Bir hücre 3 kez mitoz bölünme, bir kez de mayoz bölünme geçirirse __32__ kadar yeni hücre oluşur
35. Melez genler daima _Aa_ şeklinde gösterilir
36. İnsanların vücut hücrelerinde _46_ kromozom, üreme hücrelerinde ise _23_ kromozom bulunur.
37. Aa Gen çiftine _Heterozigot_ yani melez gen denir.
37. AA Gen çiftine _Homozigot_ yani saf gen denir.
38. Büyük harflr gösterilen genler daima _BASKIN_, küçük harfle gösterilen genler ise _ÇEKİNİK_ dir
39. Kas hücrelerimizde _MİTOZ_ bölünme görülür
40. _PARÇA DEĞİŞİMDE__ amaç tür içinde çeşitliliği sağlamaktır.
41. Canlıların değişen ortama uyum sağlamasına _ADAPTASYON_ denir
42. Çok hücrelilerde eksilen kısımların yeniden oluşmasın _YENİLENME_ denir
43. Bitki hücresinde sitoplâzma bölünürken _ARA LAMEL _  oluşur
44. Döllenmiş yumurtaya _ZİGOT_ denir.
45. Üreme hücrelerinin diğer adı da _GAMET_ dir.
46. Biri anneden diğeri babadan gelen, aynı büyüklükte, şekil ve kalıtsal özelliklere sahip olan kromozom çiftine
       __HOMOLOG__  kromozom denir.
47. Nükleik asitler __NÜKLEOTİT__ adı verilen birimlerden oluşur.
48. Tür içinde çeşitlilik (varyasyon) fikrini ortaya atan bilim adamı _DARWİN_  dir
49. Bir taraftan fosfata diğer taraftan organik baza bağlanan beş karbonlu yapıya  _DEOKSİRİBOZ_ şekeri denir
50. Süngerler _TOMURCUKLANARAK_ üreyen canlılardandır.

Hazırlayan: Kutsi UNAL

Çalışmanın Word Hali

Bu konu 25616 kez okundu
Bu konuyu Site Admini Ekledi
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman